ERABILERA-BALDINTZA OROKORRAK ETA DATU OROKORRAK BABESTEKO POLITIKA
Mesedez, irakurri arretaz erabilera-baldintza hauek webgune hau erabili aurretik. Webgune hau erabiltzeak esan nahi du erabiltzaileak inplizituki onartzen duela baldintzak onartzen dituela. Horiekin ados ez bazaude edo zalantzaren bat baduzu, mesedez eskatzen dizugu ez erregistratzeko eta ez erabiltzeko webgune hau.

Datuen tratamenduaren arduraduna
Eguia-Careaga fundazioak kudeatzen du www.congresocuidados.eus webgunea:

Eguia-Careaga Fundazioa
Etxague Jeneralaren kalea 10, 20003 Donostia-San Sebastián
943 423 656
IFK: G20058897

Horrialde web honen helburu nagusia zainketei buruzko kongresuari buruzko informazioa ematea eta jardunaldirako inskripzioak kudeatzea da.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin bat etorriz (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa), Fundazioak bere gain hartzen ditu datu pertsonalen babesaren arloko legezko betebeharrak, bereziki honako hauei dagokienez:

a) Datu pertsonalak dituzten fitxategiak edo tratamenduak izatea.
b) Datuak biltzeko helburua.
c) Informazioaren hartzaileak.
d) Egiten ditugun galderak aukerakoak edo nahitaezkoak diren.
e) Datuak lortzearen edo emateari uko egitearen ondorioak.
f) Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera.
g) Tratamenduaren arduradunaren identitatea eta helbidea, edo, hala badagokio, haren ordezkariarena.

Zer helbururekin tratatuko diren datuak
Kongresuaren webguneko inprimakiaren bidez erabiltzaileek emandako datuak behar-beharrezkoak eta egokiak izango dira jasotzen diren helbururako eta tratamendu automatizatua emango zaie.

Datuak gordetzea
Datuak ezerezteko eskubidea egikaritzen ez den bitartean gordeko dira.

Datuak lortzea
Tratamendu honen eraginpeko datuak interesdunek beraiek eman dizkiguten datuak dira, eta aldez aurretik informazioa erabiltzeko baimena eman digute. Erabiltzaileari jakinarazten zaio bere datuak fitxategi automatizatu batean sartuko direla, eta fitxategi horren arduraduna Eguia-Careaga Fundazioa dela.

Nori jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Datuak ez zaizkie hirugarren enpresei jakinaraziko, legeak hala agintzen ez badu behintzat. Horretarako asmoa izanez gero, lehenik eta behin eraginpeko pertsonei eskatuko litzaieke baimena.

Eskubideak
Edonork du eskubidea Egia-Careaga Fundazioak bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez jakiteko.
Zure datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea duzu, eta horrek esan nahi du, besteak beste, zure datuak zein diren, zertarako erabiltzen ari zaren eta zein epetarako erabiltzen dituzun jakin ahal izango duzula. Horrek barne hartzen du, halaber, zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea, bai eta datuak bildu ziren helburuetarako jada beharrezkoak ez direnean ezabatzeko eskatzekoa ere.
Zure datu pertsonalak publiko egin badira eta tratamenduaren erantzulea behartuta badago datuak ezabatzera, pertsona horri eskatu ahal izango dio neurriak har ditzala datuak tratatzen dituzten pertsona guztiei jakinarazteko datu horiek ezabatzeko asmoa dutela (ahazteko eskubidea).
Egoera batzuetan, interesdunak tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango du. Kasu horretan, datuak gorde ahal izango dira, defentsa edo erreklamazioak egiteko. Tratamenduaren muga kentzen bada, interesdunari horren berri eman beharko zaio.
Interesdunek eskubidea dute kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko. Eskubide horiek baliatzeko, datuen titularrek, edozein unetan, beren izena eta NANa adierazten duen idatzizko komunikazio bat bidali ahal izango dute helbide honetara:
Etxague Jeneralaren kalea 10, etxabea. 20003. Donostia-San Sebastián.