Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko gizarte-politiketako aholkularia

Ibilbidea
Psikologian lizentziatua. Kaleko hezitzailea, esku-hartze komunitarioko taldearen koordinatzailea eta proiektuen arduraduna Agintzari Elkartean (1988-1992). Euskadiko gizarte-hezitzailearen lanbide-profilari buruzko ikerketa egitea EDE Fundazioarentzat (1993-1994). EDE Fundazioaren Gizarte Aholkularitzaren Arloa koordinatzea, 1995ean sortu zenetik 2009an, bai eta Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokia ere, 2006an sortu zenetik 2019ra arte. Koordinazio-lana eta gizarte-aholkulari gisa gizarte-zerbitzuetan eta haur eta gazteetan egindako zuzeneko lana uztartuko dira beti, eta EAEko administrazio publikoetako hiru mailekin lan egingo da, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai Euskadi osoan, baita hirugarren sektore sozialeko erakundeekin ere.

2019ko uztailetik Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailean gizarte-politiken aholkulari gisa lan egiten dut.

Jarduera nabarmenak
Eusko Jaurlaritzari laguntza teknikoa ematea boluntariotzari, gizarte-zerbitzuei eta Euskadiko hirugarren sektore sozialari buruzko legeak egiteko, bai eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretua eta EAEko gizarte-zerbitzuen I. Plan Estrategikoa egiteko ere, Gizarte Zerbitzuen Mapa eta Memoria Ekonomikoa barne, kasu guztietan, onartu arte. Laguntza teknikoa ematea gizarte-zerbitzuen arloko beste dekretu batzuk egiteko prozesuetan eta Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Estrategia prestatzean.

Plangintza estrategikoko eta antolaketa-diseinuko prozesuak, Bizkaiko (gizarte-ekintza) eta Gipuzkoako (gazteria) foru-aldundiekin, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalekin (gizarte-zerbitzuak) eta hirugarren sektore sozialeko erakunde eta sare askorekin.

Ikerketa- eta irakaskuntza-jarduera, eta liburuak eta artikuluak argitaratzea esku-hartze sozialaren, gizarte-zerbitzuen eta gizarte-hezkuntzaren eremuan. Gizarte Hezkuntza aldizkariaren Batzorde Zientifikoko kidea. Gizarte- eta hezkuntza-arloan esku hartzeko aldizkaria 2019ko uztailera arte.