2021az geroztik, Bizkaiko Foru Aldundia aurrera egiten ari da arriskuak prebenitzera eta hautematera bideratutako teknologietan oinarritutako etxeko laguntza-sistema bat eratzeko, erreferentziazko zentro bateko arreta presentzial puntualarekin konbinatuta, eta foru-zerbitzu publiko berri batean gauzatu da. Etxean egoten laguntzeko zerbitzu publikoa, etxeTIC izenekoa, etxean arriskuak monitorizatu, prebenitu eta detektatzea ahalbidetzen duten teknologia berrietan oinarritutako zerbitzua da, erreferentziazko zentro batean arreta presentzial puntualarekin konbinatuta.

Doako zerbitzua da, mendetasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko gainerako zerbitzu eta prestazioekin bateragarria, eta mendetasun-egoeran dauden adin guztietako pertsonei zein haien zaintzaileei zuzenduta dago, eta jarduera-gunea zaintzaileen ongizatera eta bizi-kalitatera ere zabaltzen du.

Helburuak
– Zainketak ematen laguntzea eta laguntzea, zainketa-ekosistemaren balorazio integrala eginez, ekosistema osatzen duten pertsonek helburu zehatzak planteatuz, eta ekosistemako pertsonekin adostutako helburu horiek betetzen aurrera egiteko plan zehatz bat eginez.
– Mendetasun-egoeran dauden pertsonen eta haien zaintzaileen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzea, beren etxeetan egoteko nahia errespetatuz, baita laguntza eta zaintza behar badute ere.
– Nahi ez den instituzionalizazio-atzerapena.
– Zaintzaileen gainkarga eta isolamendua, nahi ez den bakardadea eta zaintzaileen bizi-proiektua prebenitzeko estrategiak gutxitzea.

Ikuspegia
– Mendetasun-egoeran dauden pertsonen eta haien zaintzaileen eskubideen ikuspegia.
– Arreta pertsonalizatua, egoera bakoitzari eta pertsonen nahiei eta lehentasunei egokitutako laguntzak emanez.

Antzemaneko giltza-faktoreak
– Teknologia: konektatuta egoteko beste bide bat da, gaitasunak mantentzeko eta zaintza-lanetan laguntzeko.
– Kasuaren kudeatzaile bat, beti beste aldean.
– Laguntza-taldeak eta berdinen arteko komunitatea eraikitzea; egoera berean dauden beste batzuekin topo egiten duten zaintzaileak, zaintzaileen bakardade-sentimendua murriztuz.
– Informazioa eta prestakuntza, gaitzeko eta beldurrak kentzeko, zainduarekiko konexioa galtzeko (dementzia kasuetan), egoera konplexuei eta gatazkatsuei aurre egiteko, etab.

Aurkitutako zailtasunak
– Pertsonalizazio handiagoan aurrera egitea: laguntzak malgutzea eta dibertsifikatzea, zentrora joateko ordutegiak…
– Informazioa biltzeko eta partekatzeko baliabideak izatea, estrategietan aurrera egiteko, estrategiak ebaluatzeko eta abar.
– Arreta dibertsifikatzea, hainbat laguntza behar duten pertsonengana iristeko.

Etorkizuneko ildoak
– Etxean egoteko laguntza-zerbitzua lurralde osora zabaltzea.
– Bizi-kalitatearen balorazioan aurrera egitea, batez ere haren alderdi subjektiboetan eraginez.
– Nahi ez den bakardadearen detekzioan sakontzea eta horri heltzeko jarduera-ildoak garatzea.
– Isolamendu eta bakardade handiagoko bizipenak sor ditzaketen kolektibo espezifikoen (gaixotasun mentala, dementzia) zaintzaileei eta pertsonei arreta ematen sakontzea.

Informazio gehiago: https://www.bizkaia.eus/eu/etxetic