Etxean geratzen laguntzeko etxeTIC zerbitzua

2021az geroztik, Bizkaiko Foru Aldundia aurrera egiten ari da arriskuak prebenitzera eta hautematera bideratutako teknologietan oinarritutako etxeko laguntza-sistema bat eratzeko, erreferentziazko zentro bateko arreta presentzial puntualarekin konbinatuta, eta foru-zerbitzu publiko berri batean gauzatu da. Etxean egoten laguntzeko zerbitzu publikoa, etxeTIC izenekoa, etxean arriskuak monitorizatu, prebenitu eta detektatzea ahalbidetzen duten teknologia berrietan oinarritutako zerbitzua da, erreferentziazko zentro batean arreta presentzial puntualarekin konbinatuta.

Doako zerbitzua da, mendetasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko gainerako zerbitzu eta prestazioekin bateragarria, eta mendetasun-egoeran dauden adin guztietako pertsonei zein haien zaintzaileei zuzenduta dago, eta jarduera-gunea zaintzaileen ongizatera eta bizi-kalitatera ere zabaltzen du.

Helburuak
– Zainketak ematen laguntzea eta laguntzea, zainketa-ekosistemaren balorazio integrala eginez, ekosistema osatzen duten pertsonek helburu zehatzak planteatuz, eta ekosistemako pertsonekin adostutako helburu horiek betetzen aurrera egiteko plan zehatz bat eginez.
– Mendetasun-egoeran dauden pertsonen eta haien zaintzaileen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzea, beren etxeetan egoteko nahia errespetatuz, baita laguntza eta zaintza behar badute ere.
– Nahi ez den instituzionalizazio-atzerapena.
– Zaintzaileen gainkarga eta isolamendua, nahi ez den bakardadea eta zaintzaileen bizi-proiektua prebenitzeko estrategiak gutxitzea.

Ikuspegia
– Mendetasun-egoeran dauden pertsonen eta haien zaintzaileen eskubideen ikuspegia.
– Arreta pertsonalizatua, egoera bakoitzari eta pertsonen nahiei eta lehentasunei egokitutako laguntzak emanez.

Antzemaneko giltza-faktoreak
– Teknologia: konektatuta egoteko beste bide bat da, gaitasunak mantentzeko eta zaintza-lanetan laguntzeko.
– Kasuaren kudeatzaile bat, beti beste aldean.
– Laguntza-taldeak eta berdinen arteko komunitatea eraikitzea; egoera berean dauden beste batzuekin topo egiten duten zaintzaileak, zaintzaileen bakardade-sentimendua murriztuz.
– Informazioa eta prestakuntza, gaitzeko eta beldurrak kentzeko, zainduarekiko konexioa galtzeko (dementzia kasuetan), egoera konplexuei eta gatazkatsuei aurre egiteko, etab.

Aurkitutako zailtasunak
– Pertsonalizazio handiagoan aurrera egitea: laguntzak malgutzea eta dibertsifikatzea, zentrora joateko ordutegiak…
– Informazioa biltzeko eta partekatzeko baliabideak izatea, estrategietan aurrera egiteko, estrategiak ebaluatzeko eta abar.
– Arreta dibertsifikatzea, hainbat laguntza behar duten pertsonengana iristeko.

Etorkizuneko ildoak
– Etxean egoteko laguntza-zerbitzua lurralde osora zabaltzea.
– Bizi-kalitatearen balorazioan aurrera egitea, batez ere haren alderdi subjektiboetan eraginez.
– Nahi ez den bakardadearen detekzioan sakontzea eta horri heltzeko jarduera-ildoak garatzea.
– Isolamendu eta bakardade handiagoko bizipenak sor ditzaketen kolektibo espezifikoen (gaixotasun mentala, dementzia) zaintzaileei eta pertsonei arreta ematen sakontzea.

Informazio gehiago: https://www.bizkaia.eus/eu/etxetic

Gipuzkoa Zaintza Lurraldea: tokiko zaintza-ekosistemak

Jarduketa honek tokiko zaintza-ekosistemak (gizarte eta osasunaren arlokoak nahiz soziosanitarioak) dinamizatu, sistematizatu, ebaluatu eta eskalatzen ditu helize laukoitzaren ikuspegitik. Hala, reference sites ereduaren arabera, zenbait arloko lankidetza bateratzen du: gizarte- eta osasun-zerbitzuetako sistemak, administrazio publikoen hiru mailak, lau sektoreak (4S) eta esparru akademikoa (unibertsitateak eta gizarte-zaintzetan eta zaintza soziosanitarioetan adituak diren beste ezagutza-zentro batzuk).

Gipuzkoan dagoeneko 14 tokiko ekosistema daude Gipuzkoa Zaintza Lurraldea – Iraupen Luzeko Zaintzetarako Lurralde Estrategiaren barruan, eta lehen esperientzia egin nahi da Arabako landagunean. UPV/EHUk 2023. urtean ibilbide jakin bat egina duen lehenengo ekosistema ebaluatuko du: Pasaia Herri Lab. Era berean, Gipuzkoako Gizarte Politiketako Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Zerbitzuetako Sailaren arteko hitzarmena esparrutzat joko da Gipuzkoan tokiko zaintzen ekosistema dinamizatu, sistematizatu, ebaluatu eta eskalatzeko. Aurrekoaren harira, Eusko Jaurlaritzak zenbait tresna EAE guztira zabalduko ditu, lurralde bakoitzeko administrazio publikoekin lankidetzan.

Bere helburua da Gipuzkoa lurralde zaintzaile bihurtzea eta, horretarako, zaintzen eraldaketa eta zerbitzuetan oinarritutako arreta- eta zaintza-eredutik erkidegoaren partaidetzarekin pertsonengan funtsatutako zaintza-eredurantz trantsizioa errazten duten prozesuak bultzatzea.

Gizarea. Harremanetan Oinarritutako Arretaren Eredua (HOA)

Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak (GOFE) bultzatu du Harremanetan Oinarritutako Arretaren Eredua (HOA) ezartzea GOFEren mendeko zentro eta zerbitzuetan, Haurren eta Familiaren, Gizarte Esku-hartzearen, Adinekoen eta Desgaitasuna duten Pertsonen arloetan, egoitza-zentroak zainketa-komunitatetzat hartuta.

La ACR reconoce que la atención de calidad ocurre cuando existen fuertes relaciones, recíprocas e interdependientes entre todas las personas involucradas en la atención, incluyendo a la persona cuidada, la familia y al personal. Se trata de construir y mejorar las relaciones y la experiencia de atención de las personas residentes, familias y personal y primar el apoyo emocional, los afectos y la empatía.

La ACR aparece como un concepto abarcador que vendría a superar al denominado “centrado en la persona”, con él se pretende que la residencia sea una comunidad de cuidados en donde se valore tanto a las personas a las que cuidamos como al personal y a la familia y a las amistades.

Aunque con el tiempo se piensa en implantar el modelo en todas las áreas del Instituto Foral de Bienestar Social, dado el perfil de las personas con las que había experiencias previas, se ha comenzado por las residencias de personas mayores Lakua, Ajuria, Zadorra y Txagorritxu, así como en la Residencia Etxebidea para personas con discapacidad y necesidad de apoyo generalizado.